menu

บริการสูบส้วม บริการดูดส้วม สมุทรสาคร 061-2710634

พื้นที่บริการสมุทรสาคร

บริการสูบส้วม บริการดูดส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน ท่อตัน น้ำเสียทุกชนิด สมุทรสาคร ธนบุรี-ปากท่อ พระราม 2 เอกชัย บางน้ำจืด พันท้ายนรสิงห์ คอกกระบือ โคกขาม นาดี ท่าทราย บ้านเกาะ ท่าจีน บางหญ้าแพรก บางกระเจ้า ชัยมงคล บ้านบ่อ บางโทรัด กาหลง นาโคก มหาชัย ท่าฉลอม โกรกกราก บริการงานด่วน โดยทีมงานชำนาญการ พร้อมเครื่องมือทันสมัย ทุกวันบริการเช็คระบบท่อ น้ำเสีย แก้ปัญหาอุดตันต่างๆ บ่อส้วมไม่ระบาย มีกลิ่นเหม็น บริการดีเยี่ยม รับประกันผลงาน โดยทีมงานมืออาชีพ

ดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน บริการงานด่วน สมุทรสาคร พระราม 2 เอกชัย ธนบุรี-ปากท่อ

ปรึกษาสอบถามบริการ ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาของคุณ โทร.061-2710634 ทุกวัน

เป็นที่คุ้นเคยกันดี สำหรับบ้านที่มีอายุราวๆ 20-30ปี  มักจะมีปัญหาเรื่องระบบน้ำเสียน้ำทิ้งของห้องน้ำหรือระบบสุขาภิบาลหลักๆเป็นเพราะระบบเดิมที่เรียกว่า บ่อเกรอะบ่อซึม หรือบางท่านเรียกตามๆ กันมาว่า ส้วมซึม ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ว่าห้องน้ำจะเป็นแบบชักโครกกดชำระล้าง หรือแบบนั่งยองราดล้าง ก็อาจจะเป็นระบบบ่อเกรอะบ่อซึมได้เช่นกัน ทั้งนี้ต้องสำรวจหน้างานอีกครั้ง ซึ่งปัญหาที่มักพบสำหรับระบบนี้คือ ราดน้ำหรือกดชำระล้างไม่ค่อยลง ประกอบกับถังส้วมเต็มบ่อยๆ จนต้องเรียกรถสุขาภิบาลมา อาการเหล่านี้นอกจากเป็นเพราะระบบท่อน้ำเสียและท่ออากาศอุดตันแล้ว ยังมีสาเหตุมาจากขนาดของบ่อเกรอะที่เล็กเกินไปจึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน


     ส้วมเต็มเป็นที่พบได้ทั่วไป สำหรับบ้านที่อยู่มานาน ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องท่อระบบทิ้ง ของบ่อบำบัดบ่อส้วม เป็นเพราะระบบเดิมที่เรียกว่า บ่อเกรอะบ่อซึม หรือบางที่ท่านเรียกตาม กันมาว่า ส้วมซึม ซึ่งความจริงแล้วไม่ว่าห้องน้ำจะเป็นแบบชักโครกกดชำระล้าง หรือแบบนั่งยองราดล้าง ก็อาจจะเป็นระบบบ่อเกรอะบ่อซึมได้เช่นกัน ทั้งนี้ต้องสำรวจหน้างานอีกครั้ง ซึ่งปัญหาที่มักพบสำหรับระบบนี้คือ ราดน้ำหรือกดชำระล้างไม่ค่อยลง ประกอบกับถังส้วม จนต้องเรียกรถสุขาภิบาลมา อาการเหล่านี้นอกจากเป็นเพราะระบบท่อน้ำเสียและท่ออากาศอุดตันแล้ว ยังมีสาเหตุมาจากขนาดของบ่อเกรอะที่เล็กเกินไปจึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน       


     สาเหตุดังกล่าวที่ประสบปัญหาส้วม ท่ิ่ตัน อุดตันต่างๆ  บ้านของคุณต้องมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบถังบำบัดสำเร็จรูป (ซึ่งโดยปกติแล้ว ระบบถังบำบัดสำเร็จรูปนี้จะส่งต่อไปยังทางระบายน้ำสาธารณะต่อไป) แต่บางบ้านที่ไม่มีทางระบายน้ำสาธารณะมาในโซนพื้นที่บ้าน หรือ เป็นบ้านที่ระบบสาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึง การจะเปลี่ยนระบบสุขาภิบาลเดิมให้เป็นระบบถังบำบัดสำเร็จรูปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย ลดการดูแลเรื่องของการดูดส้วม จึงกลายเป็นเรื่องที่คิดไม่ตกว่าจะทำได้หรือไม่ การแก้ไขและประยุกต์ใช้ให้ได้ประสิทธิภาพของระบบถังบำบัดสำเร็จรูปในข้อจำกัดดังกล่าว สามารถทำได้โดยการขุดทำบ่อซึมเพื่อเป็นทางระบายน้ำออกจากถังบำบัดสำเร็จรูป อาศัยหลักการลำเลียงของเสียเข้าสู่ตัวถัง ที่ความลาดเอียงของท่อ 1:100 ติดตั้งตามมาตรฐาน เติมจุลินทรีย์ลงในตะกร้อพลาสติกที่ให้มาในถังบำบัดสำเร็จรูปเป็นส่วนให้จุลินทรีย์เกาะบำบัดสิ่งปฏิกูล (Media) ติดตั้งระบบท่ออากาศของถังบำบัด จากนั้นน้ำที่ผ่านการบำบัดจะต้องถูกลำเลียงทิ้งและระบายลงดินให้ได้มากที่สุด (หรือหากบ่อซึมเดิมมีการซึมน้ำที่ดี ไม่มีน้ำเต็มบ่อดังกล่าว เมื่อทำการสำรวจสามารถใช้บ่อซึมเดิมได้ ประกอบกับการวางบ่อซึมเพิ่มได้เช่นกัน) ซึ่งมีวิธีการ

1. สำรวจพื้นที่ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป: หากมีพื้นที่มากพอ ควรเลือกตำแหน่งติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูปในบริเวณที่ไม่ใช่ตำแหน่งบ่อเกรอะเดิม เนื่องจากต้องดูดกากของเสีย และรื้อบ่อเกรอะเดิมออก รวมถึงเตรียมโครงสร้างรองรับใต้ถังบำบัดใหม่ด้วยระบบเสาเข็มสั้น

2. สำรวจพื้นที่เพื่อทำบ่อซึมน้ำ: น้ำที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัด มักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น

มากนัก จึงสามารถลำเลียงน้ำทิ้งไปยังจุดที่ต้องการให้น้ำซึมลงดินได้ (ทั้งนี้ หากระยะการลำเลียงยาวมากกว่า 6 เมตร ควรติดตั้งบ่อพักทุกๆ ระยะ 6 เมตร) ควรเลือกพื้นที่สำหรับทำบ่อซึมในพื้นที่ที่มีน้ำในดินน้อย ความลึกหรือปริมาตรขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน อาจจะมีมากกว่า 1 หลุมแล้วแต่พื้นที่ ความลึกควรลึกมากกว่า 1.5 เมตร หรือมากกว่าของเดิมที่มีประมาณ 2 เท่า เพื่อเพิ่มปริมาตรบ่อซึมให้รองรับน้ำ รอซึมลงดินได้เพียงพอ


ดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน บริการงานด่วน สมุทรสาครพระราม 2 เอกชัย ธนบุรี-ปากท่อ

ปรึกษาสอบถามบริการ ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาของคุณ โทร.061-2710634 ทุกวัน